ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper

Studio Kintsu (Halsesteenweg 411A, 9403 Neigem) is eigendom van Femke Geeroms en heeft haar maatschappelijke zetel te Halsesteenweg 411A, 9403 Neigem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0687635275. Het BTW nummer is BE0687635275.

2. Offertes en aanvaarding van de bestelling


Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je 6,5€ voor bestellingen minder dan 100€. Vanaf 100€ wordt je bestelling gratis verzonden. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Studio Kintsu kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

5. Bestelling

Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Als een artikel toch niet meer voorradig zou zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

6. Betaling

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij studio Kintsu. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

7. Verzending

Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd. Alle pakjes worden verzonden met PostNL. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Studio Kintsu is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen omwille van vertragingen bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

8. Verzakingsrecht – retourneren

Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Kintsu. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is gezien de aard van het product pas mogelijk vanaf een minimum lengte van 100cm.

9. Workshops

Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij we jouw plaats nog tijdig ingevuld krijgen. In geval van annulatie dor studio Kintsu, bv door ziekte van de lesgever, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

10. Klachten

Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@studiokintsu.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

11. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

12. Overmacht


Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken.

13. Risico van verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

14. Persoonsgegevens

Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

15. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

16. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

17. Het gebruik van beelden uit de webshop

Gebruik van foto’s uit de webshop is niet toegestaan. Delen mag wel, maar enkel mits naamsvermelding (Studio Kintsu) én toevoegen van een duidelijke link naar www.studiokintsu.be

18. Nieuwsbrief

Studio Kintsu verklaart dat de gegevens van privépersonen en bedrijven volgens de GDPR wetgeving met de grootste zorg en beveiliging behandeld worden en niet doorgeven worden aan derden. Zich uitschrijven is altijd mogelijk via unsubscribe onderaan de ontvangen nieuwsbrief.

Studio Kintsu behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper
Studio Kintsu (Halsesteenweg 411A, 9403 Neigem) is eigendom van Femke Geeroms en heeft haar maatschappelijke zetel te Halsesteenweg 411A, 9403 Neigem, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0687635275. Het BTW nummer is BE0687635275.

2. Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

3. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Prijzen
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden. Binnen België betaal je 6,5€ voor bestellingen minder dan 100€. Vanaf 100€ wordt je bestelling gratis verzonden. Aanbiedingen gelden zolang ze op de website zijn opgenomen. Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Studio Kintsu kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

5. Bestelling
Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Als een artikel toch niet meer voorradig zou zijn, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de webshop. Er worden geen bestellingen (noch wijzigingen of toevoegingen aan online geplaatste bestellingen) aanvaard via telefoon, e-mail, facebook of andere media.

6. Betaling
Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij studio Kintsu. Indien de bestelling niet onmiddellijk betaald wordt is er steeds een risico dat de goederen bij het ontvangen van de betaling niet meer voorradig zijn. Je wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

7. Verzending
Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje binnen de twee werkdagen verstuurd. Alle pakjes worden verzonden met PostNL. Binnen België wordt de leveringstermijn geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend. Studio Kintsu is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen omwille van vertragingen bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

8. Verzakingsrecht – retourneren
Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten. Wil je van dit recht gebruik maken, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Studio Kintsu. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben. Het retourneren van meterwaren is gezien de aard van het product pas mogelijk vanaf een minimum lengte van 100cm.

9. Workshops
Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij we jouw plaats nog tijdig ingevuld krijgen. In geval van annulatie dor studio Kintsu, bv door ziekte van de lesgever, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

10. Klachten
Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden. Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden (info@studiokintsu.be). Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

11. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

12. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken.

13. Risico van verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

14. Persoonsgegevens
Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt te allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

15. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

16. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

17. Het gebruik van beelden uit de webshop
Gebruik van foto’s uit de webshop is niet toegestaan. Delen mag wel, maar enkel mits naamsvermelding (Studio Kintsu) én toevoegen van een duidelijke link naar www.studiokintsu.be

18. Nieuwsbrief
Studio Kintsu verklaart dat de gegevens van privépersonen en bedrijven volgens de GDPR wetgeving met de grootste zorg en beveiliging behandeld worden en niet doorgeven worden aan derden. Zich uitschrijven is altijd mogelijk via unsubscribe onderaan de ontvangen nieuwsbrief.
Studio Kintsu behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 studio Kintsu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel